Зүлэгтэй талбай

42 Байрууд
Sort by:
 • 2,200₮/mo
Renovated apartment at last floor

Renovated apartment at last floor

 • 2,200₮/mo
10425 Tabor St, Los Angeles, CA 90034, USA
 • 3 Нийт өрөө
 • 2 Ванны өрөө
 • 1500
  Sq Ft
 • 1 Гараш
 • 1,900₮/mo
Comfortable Villa in Green

Comfortable Villa in Green

 • 1,900₮/mo
2955 S Robertson Blvd, Los Angeles, CA 90034, USA
 • 3 Нийт өрөө
 • 1 Ванны өрөө
 • 2180
  Sq Ft
 • 1 Гараш
 • 990,000₮
 • 6,000₮/sq ft
Gorgeous villa bay view

Gorgeous villa bay view

 • 990,000₮
 • 6,000₮/sq ft
5007 San Pedro St, Los Angeles, CA 90011, USA
 • 2 Нийт өрөө
 • 2 Ванны өрөө
 • 2150
  Sq Ft
 • 1 Гараш
 • 880,000₮
 • 6,700₮/sq ft
Gorgeous villa for sale

Gorgeous villa for sale

 • 880,000₮
 • 6,700₮/sq ft
680 E 47th St, Los Angeles, CA 90011, USA
 • 4 Нийт өрөө
 • 2 Ванны өрөө
 • 5280
  Sq Ft
 • 1 Гараш
 • 13,000₮/mo
Contemporary apartment

Contemporary apartment

 • 13,000₮/mo
5723 Morgan Ave, Los Angeles, CA 90011, USA
 • 4 Нийт өрөө
 • 2 Ванны өрөө
 • 1200
  Sq Ft
 • 1 Гараш
 • 570,000₮
 • 2,700₮/sq ft
Awesome studio

Awesome studio

 • 570,000₮
 • 2,700₮/sq ft
1308 E 49th St, Los Angeles, CA 90011, USA
 • 4 Нийт өрөө
 • 2 Ванны өрөө
 • 3400
  Sq Ft
 • 1 Гараш
 • 760,000₮
 • 3,200₮/sq ft
Modern wood home

Modern wood home

 • 760,000₮
 • 3,200₮/sq ft
1435 Logan St, Los Angeles, CA 90026, USA
 • 4 Нийт өрөө
 • 1 Ванны өрөө
 • 2600
  Sq Ft
 • 1 Гараш
 • 450,000₮
 • 2,800₮/sq ft
Modern apartment

Modern apartment

 • 450,000₮
 • 2,800₮/sq ft
4885 N Francisco Ave, Chicago, IL 60625, USA
 • 1 Нийт өрөө
 • 2 Ванны өрөө
 • 2149
  Sq Ft
 • 1 Гараш
 • 11,500₮/mo
Family home

Family home

 • 11,500₮/mo
3047 W Argyle St, Chicago, IL 60625, USA
 • 4 Нийт өрөө
 • 2 Ванны өрөө
 • 4300
  Sq Ft
 • 1 Гараш
 • 990,000₮
 • 31,000₮/sq ft
Amazing villa bay front

Amazing villa bay front

 • 990,000₮
 • 31,000₮/sq ft
13801 S School St, Riverdale, IL 60827, USA
 • 4 Нийт өрөө
 • 3 Ванны өрөө
 • 2200
  Sq Ft
 • 1 Гараш

Compare listings

Compare