Зуслан

10 Байрууд
Sort by:
Онцгой
 • 990,000₮
 • 5,400₮/sq ft
Villa with pool

Villa with pool

 • 990,000₮
 • 5,400₮/sq ft
6111 Brynhurst Ave, Los Angeles, CA 90043, USA
 • 4 Нийт өрөө
 • 1 Ванны өрөө
 • 3410
  Sq Ft
 • 1 Гараш
Онцгой
 • 1,750,000₮
 • 7,500₮/sq ft
Villa for sale

Villa for sale

 • 1,750,000₮
 • 7,500₮/sq ft
278 NW 36th St, Miami, FL 33127, USA
 • 4 Нийт өрөө
 • 2 Ванны өрөө
 • 4100
  Sq Ft
 • 1 Гараш
 • 990,000₮
 • 6,000₮/sq ft
Gorgeous villa bay view

Gorgeous villa bay view

 • 990,000₮
 • 6,000₮/sq ft
5007 San Pedro St, Los Angeles, CA 90011, USA
 • 2 Нийт өрөө
 • 2 Ванны өрөө
 • 2150
  Sq Ft
 • 1 Гараш
 • 880,000₮
 • 6,700₮/sq ft
Gorgeous villa for sale

Gorgeous villa for sale

 • 880,000₮
 • 6,700₮/sq ft
680 E 47th St, Los Angeles, CA 90011, USA
 • 4 Нийт өрөө
 • 2 Ванны өрөө
 • 5280
  Sq Ft
 • 1 Гараш
 • 990,000₮
 • 31,000₮/sq ft
Amazing villa bay front

Amazing villa bay front

 • 990,000₮
 • 31,000₮/sq ft
13801 S School St, Riverdale, IL 60827, USA
 • 4 Нийт өрөө
 • 3 Ванны өрөө
 • 2200
  Sq Ft
 • 1 Гараш
 • 25,000₮/mo
Gorgeous villa

Gorgeous villa

 • 25,000₮/mo
4761 N Clark St, Chicago, IL 60640, USA
 • 6 Нийт өрөө
 • 3 Ванны өрөө
 • 4300
  Sq Ft
 • 1 Гараш
 • 7,599,000₮
 • 18,900₮/sq ft
Villa relaxing green view

Villa relaxing green view

 • 7,599,000₮
 • 18,900₮/sq ft
500 NW 36th St, Miami, FL 33127, USA
 • 3 Нийт өрөө
 • 2 Ванны өрөө
 • 2540
  Sq Ft
 • 1 Гараш
 • 3,900,000₮
 • 17,500₮/sq ft
Villa with pool for sale

Villa with pool for sale

 • 3,900,000₮
 • 17,500₮/sq ft
3606 NW 5 Ave, Miami, FL 33127, USA
 • 5 Нийт өрөө
 • 2 Ванны өрөө
 • 3450
  Sq Ft
 • 1 Гараш
 • 3,700,000₮
 • 9,900₮/sq ft
Historic villa

Historic villa

 • 3,700,000₮
 • 9,900₮/sq ft
3401 NW 7th Ave, Miami, FL 33127, USA
 • 2 Нийт өрөө
 • 2 Ванны өрөө
 • 2170
  Sq Ft
 • 1 Гараш
 • 1,599,000₮
 • 15,000₮/sq ft
Equestrian Villa

Equestrian Villa

 • 1,599,000₮
 • 15,000₮/sq ft
3385 Pan American Dr, Miami, FL 33133, USA
 • 4 Нийт өрөө
 • 2 Ванны өрөө
 • 1200
  Sq Ft
 • 1 Гараш

Compare listings

Compare